Chúng tôi hiểu và có trách nhiệm bảo mật thông tin khách hàng

a.    Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập thông tin khách hàng bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng cho mục đích liên hệ. Đây là các thông tin mà công ty Thái Minh mong muốn khách hàng cung cấp đầy đủ khi cần tư vấn hoặc đặt mua hàng hóa nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

b.    Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cấp để:
–       Liên hệ tư vấn, hoặc xác nhận đơn hàng và giao hàng khi nhận được yêu cầu từ khách hàng;
–       Liên hệ kiểm tra khi cần bảo dưỡng, bảo hành định kỳ sản phẩm
–       Gửi thông báo về các hoạt động của công ty, email các chính sách khuyến mãi, tiếp thị, về hàng hóa do chúng tôi bán;
–       Chăm sóc khách hàng, các dịp kỷ niệm đặc biệt

c.  Bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng được công ty bảo mật. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Công ty không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, công ty Thái Minh sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.