QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM MỘT SỐ BỆNH MÃN TÍNH ĐIỀU TRỊ DÀI NGÀY NGOẠI TRÚ

Bệnh mãn tính cấp thuốc điều trị ngoại trú định kỳ hàng tháng bao gồm : Tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành có đặt Stent và không đặt stent, viêm gan virut B, C mạn tính tiến triển, bệnh Luput, Basedow, viêm cầu thạn mạn tính, hội chứng thận hư, suy giáp…
Qui trình xét nghiệm cho các bệnh mãn tính điều trị ngoại trú như sau:

I-Bệnh tăng huyết áp đơn thuần:
1- Bệnh nhân đến khám lần đầu cần làm các xét nghiệm cơ bản sau:
– Máu : Ure, creatinin, glucose, aci uric, tryglicerid, cholessterol, HDL-Cho; LDL-Cho; GOT, GPT để đánh giá chức năng gan, thận rối loạn mỡ máu và rối loạn chuyển hóa acid uric kèm theo.
– Điện tim, siêu âm Doppler tim để đánh giá các rối loạn nhịp tim và chức năng của tim
– Siêu âm Doppler động mạch chủ bụng, chủ ngực, động mạch cảnh, động mạch thận và động mạch chi nếu có nghi hẹp, viêm tắc.
– Sinh hóa nước tiểu để đánh giá tổn thương thận
Tất cả các chỉ định trên là cần thiết để có chỉ định thuốc điều trị hợp lý.
2- Bệnh nhân đến tái khám định kỳ theo hẹn.
– Nếu các chỉ số sinh hóa máu, nước tiểu, điện tim, siêu âm tim của lần khám đầu trong giới hạn bình thường thì cho XN các chỉ số ure, creatini, GOT, GPT, nước tiểu; điện tim định kỳ cho mỗi lần tái khám còn các XN và thăm dò chức năng khác thì định kỳ 3 tháng XN 1 lần.
– Nếu có rối loạn chuyển hóa mỡ, acid uric, glucose, rối loạn nhịp tim, tổn thương tim thì làm tất cả các XN và TDCN trên cho mỗi lần tái khám. Khi các rối loạn chuyển hóa ổn định thì 3 tháng XN lại glucose, mỡ máu, acid uric, siêu âm tim 1 lần.
– Nếu có các biểu hiện bất thường thì tùy từng trường hợp bác sĩ sẽ chỉ định thêm các xét nghiệm và thăm dò chức năng phù hợp để chẩn đoán xác định và chẩn đoán loại trừ.

II- Bệnh tăng huyết áp có kèm theo Bệnh mạch vành không đặt stent
1- Bệnh nhân đến khám lần đầu cần làm các xét nghiệm cơ bản sau:
– Xét nghiệm máu : Ure, creatinin, glucose, aci uric, tryglicerid, cholessterol, HDL-Cho; LDL-Cho; GOT, GPT để đánh giá chức năng gan, thận rối loạn mỡ máu và rối loạn chuyển hóa acid uric kèm theo.
– Điện tim, siêu âm Doppler tim để đánh giá các rối loạn nhịp tim và chức năng của tim
– Sinh hóa nước tiểu để đánh giá tổn thương thận.
– Một số các chỉ định xét nghiệm, thăm dò chức năng khác theo yêu cầu của bác sĩ để chẩn đoán loại trừ các bệnh lý khác.
Tất cả các chỉ định trên là cần thiết để có chỉ định thuốc điều trị hợp lý.

2- Bệnh nhân đến tái khám định kỳ theo hẹn.
– Nếu các chỉ số sinh hóa máu, nước tiểu, điện tim, siêu âm tim của lần khám đầu trong giới hạn bình thường thì cho XN các chỉ số urre, creatini, GOT, GPT, nước tiểu; điện tim định kỳ cho mỗi lần tái khám còn các XN và thăm dò chức năng khác thì định kỳ 3 tháng XN 1 lần.
– Nếu có rối loạn chuyển hóa mỡ, acid uric, glucose, rối loạn nhịp tim, tổn thương tim thì làm tất cả các XN và TDCN trên cho mỗi lần tái khám. Khi các rối loạn chuyển hóa ổn định thì 3 tháng XN lại 1 lần glucose, mỡ máu, acid uric, siêu âm tim.
– Nếu có diễn biến bất thường tùy từng bệnh nhân bác sĩ sẽ chỉ định thêm các xét nghiệm và thăm dò chức năng khác.

III- Bệnh tăng huyết áp có kèm theo Bệnh mạch vành đặt stent.
Ngoài các chỉ định XN như  bệnh tăng HA có kèm theo bệnh mạch vành không đặt stent thì phải xét nghiệm thêm INR, tỉ lệ Prothrombin, công thức máu, máu chảy, máu đông định kỳ hàng tháng trong thời gian dùng Clopidogrel một năm sau đó định kỳ 3 tháng 1 lần.

IV- Đái tháo đường.
1- Bệnh nhân đến khám lần đầu cần làm các xét nghiệm cơ bản sau:
– Glucose máu, nước tiểu,  ure, creatinin, GOT, GPT( Riêng glucose máu và nước tiểu có thể XN hàng ngày hoặc mỗi lần BN đến khám để chỉnh liều thuốc).
– Triglycerid, cholessterol, HDL-Cho, LDL-Cho, acid uric, HbA1C
–  Microalbumin niệu để theobệnh thận do đái tháo đường
– Nếu bệnh nhân có kèm theo tăng huyết áp đơn thuần hoặc có kèm theo bệnh mạch vành thì chỉ định thêm điện tim, siêu âm tim, XN đông máu…như phần  tăng huyết áp
– Chụp XQ tim phổi theo dõi lao phổi ở BN đái tháo đường.
– Khám mắt phát hiện tổn thương đáy mắt do đái tháo đường.
– Tùy theo bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo bác sĩ sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác phù hợp.
2- Bệnh nhân đến tái khám định kỳ theo hẹn.
– Xét nghiệm nước tiểu, Glucose, ure, creatinin, GOT, GPT
– Xét nghiệm Triglycerid, cholessterol, HDL-Cho, LDL-Cho, acid uric nếu lần đầu có rối loạn chuyển hóa mỡ và acid uric, HBA1C để điều trị và theo dõi.  nếu lần đầu bình thường thì định kỳ 3 tháng 1 lần.
–  Microalbumin niệu để theo dõi bệnh thận do đái tháo đường định kỳ 3 tháng/lần nếu lần đầu bình thường, 1 tháng/lần nếu lần đầu có tổn thương thận để điều trị.
– Nếu bệnh nhân có kèm theo tăng huyết áp đơn thuần hoặc có kèm theo bệnh mạch vành thì chỉ định thêm điện tim, siêu âm tim, XN đông máu…như phần  tăng huyết áp đơn thuần hoặc tăng huyết áp có kèm theo bệnh mạch vành đặt stent hoặc không đặt stent.
– Chụp XQ tim phổi theo dõi lao phổi ở BN đái tháo đường định kỳ 3 tháng/lần.
– Khám mắt phát hiện tổn thương đáy mắt do đái tháo đường 3 tháng/lần.
– Tùy theo bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo bác sĩ sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác phù hợp.

V- Viêm gan virut B, C mạn tính tiến triển.
1- Bệnh nhân đến khám lần đầu cần làm các xét nghiệm cơ bản sau:
– Sinh hóa máu : Ure, creatinin, glucose, aci uric, tryglicerid, cholessterol, HDL-Cho; LDL-Cho; GOT, GPT, γ GT để đánh giá chức năng gan, thận rối loạn mỡ máu và rối loạn chuyển hóa acid uric kèm theo. đẻ có chỉ định thuốc hợp lý.
– HBsAg, HbeAg, đo tải lượng virut, công thức máu
– Sinh hóa nước tiểu để đánh giá tổn thương thận
– Siêu âm gan mật
– Tùy theo bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo bác sĩ sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác phù hợp.
Tất cả các chỉ định trên là cần thiết để có chỉ định thuốc điều trị hợp lý.
2- Bệnh nhân đến tái khám định kỳ theo hẹn.
– Xét nghiệm máu : Ure, creatinin; GOT, GPT, HBeAg, nước tiểu, công thức máu định kỳ hàng tháng.
– Siêu âm gan mật, glucose máu định kỳ 3 tháng 1 lần
– Đo tải lượng virut, Anti HBs định kỳ 3- 6 tháng 1 lần
– Tùy theo bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo bác sĩ sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác phù hợp để theo dõi và điều trị các bệnh kèm theo.

VI- Basedow.
1- Bệnh nhân đến khám lần đầu cần làm các xét nghiệm cơ bản sau:
– Xét nghiệm máu : Ure, creatinin, glucose, aci uric, tryglicerid, cholessterol, HDL-Cho; LDL-Cho; GOT, GPT,  để đánh giá chức năng gan, thận rối loạn mỡ máu và rối loạn chuyển hóa acid uric kèm theo.
– T3, FT4, TSH, công thức máu
– Sinh hóa nước tiểu để đánh giá tổn thương thận
– Siêu âm tuyến giáp và mạch máu tuyến giáp, Điện tim
– Tùy theo bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo bác sĩ sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác phù hợp.
Tất cả các chỉ định trên là cần thiết để có chỉ định thuốc điều trị hợp lý.
2- Bệnh nhân đến tái khám định kỳ theo hẹn.
– Xét nghiệm Ure, creatinin; GOT, GPT, T3, FT4, TSH, nước tiểu, công thức máu định kỳ hàng tháng.
– Siêu âm tuyến giáp- mạch máu tuyến giáp, điện tim 3 tháng 1 lần
– Tùy theo bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo bác sĩ sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác phù hợp.

VII- Suy giáp.
1- Bệnh nhân đến khám lần đầu cần làm các xét nghiệm cơ bản sau:
– Xét nghiệm náu: Ure, creatinin, glucose, aci uric, tryglicerid, cholessterol, HDL-Cho; LDL-Cho; GOT, GPT,  để đánh giá chức năng gan, thận rối loạn mỡ máu và rối loạn chuyển hóa acid uric kèm theo.
– T3, FT4, TSH, antiTG,  công thức máu
– Sinh hóa nước tiểu để đánh giá tổn thương thận
– Siêu âm tuyến giáp và mạch máu tuyến giáp, Điện tim
– Tùy theo bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo bác sĩ sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác phù hợp.
Tất cả các chỉ định trên là cần thiết để có chỉ định thuốc điều trị hợp lý.
2- Bệnh nhân đến tái khám định kỳ theo hẹn.
– Xét nghiệm Ure, creatinin; GOT, GPT, T3, FT4, TSH, nước tiểu, công thức máu định kỳ hàng tháng.
– Siêu âm tuyến giáp- mạch máu tuyến giáp, điện tim , antiTG định kỳ 3 tháng 1 lần
– Tùy theo bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo bác sĩ sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác phù hợp để theo dõi và điều trị các bệnh kèm theo.

VIII- Bệnh thận.
1- Bệnh nhân đến khám lần đầu cần làm các xét nghiệm cơ bản sau:
– Xét nghiệm máu : công thức máu ,Ure, creatinin, glucose, aci uric, tryglicerid, cholessterol, HDL-Cho; LDL-Cho; GOT, GPT, Protein, Albumin Để có chỉ định thuốc hợp lý.
– Cortisol( Nếu Bệnh nhân bị hội chứng thận hư)
– Sinh hóa nước tiểu
– Siêu âm gan mật, thận
– Siêu âm tim, điện tim nếu có tăng huyết áp
– XQ tim phổi
– Tùy theo bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo bác sĩ sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác phù hợp.
Tất cả các chỉ định trên là cần thiết để có chỉ định thuốc điều trị hợp lý.
2- Bệnh nhân đến tái khám định kỳ theo hẹn.
–  Máu : Ure, creatinin; GOT, GPT, Tryglicerid, cholesterol, Cortisol nước tiểu, công thức máu định kỳ hàng tháng.
– Siêu âm gan, thận, tim, điện tim, glucose máu, XQ tim phổi định kỳ 3 tháng 1 lần
– Đo loãng xương định kỳ 3 tháng/ lân nếu dùng Corticoid.
– Tùy theo bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo bác sĩ sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác phù hợp để theo dõi và điều trị các bệnh kèm theo.

IX- Bệnh lupus.
1- Bệnh nhân đến khám lần đầu cần làm các xét nghiệm cơ bản sau:
– Xét nghiệm máu : công thức máu ,Ure, creatinin, glucose, aci uric, tryglicerid, cholessterol, HDL-Cho; LDL-Cho; GOT, GPT, Protein, Albumin, Kháng thể kháng nhân
– Cortisol
– Sinh hóa nước tiểu
– Siêu âm gan mật, thận
– Siêu âm tim, điện tim nếu có tăng huyết áp
– XQ tim phổi
– Tùy theo bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo bác sĩ sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác phù hợp để theo dõi và điều trị các bệnh kèm theo.
Tất cả các chỉ định trên là cần thiết để có chỉ định thuốc điều trị hợp lý.
2- Bệnh nhân đến tái khám định kỳ theo hẹn.
–  Máu : Ure, creatinin; GOT, GPT, Tryglicerid, cholesterol, Cortisol nước tiểu, công thức máu định kỳ hàng tháng.
– Siêu âm gan, thận, tim, điện tim, glucose máu, XQ tim phổi, đo loãng xương định kỳ 3 tháng 1 lần
– Tùy theo bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo bác sĩ sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác phù hợp để theo dõi và điều trị các bệnh kèm theo.
https://www.facebook.com/thaiminhmedical/?ref=bookmarks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Hãy gọi đến nhân viên kinh doanh ngay bây giờ để được những lĩnh vực sau:

Đường dây hỗ trợ miễn phí

0918.818.160

ĐK tư vấn
0918.818.160